sterownik wag taśmociągowych TBL

Parametry techniczne:

  • Sumowanie ilości przetransportowanego składnika
  • Programowanie ilości po osiągnięciu której zostanie wyłączony taśmociąg
  • Możliwość zaprogramowania prędkości transportu składnika ton/h
  • Automatyczna regulacja prędkości transportowanego składnika
  • Wyjście napięciowe: 0-10 V do sterowania falownikiem
  • Wejście enkodera przesuwu taśmy
  • Wyjście do podłączenia licznika zewnętrznego
  • Złącze RS-232 do komunikacji z komputerem
  • Zasilanie: 230V AC