Waga taśmociągowa pozwala na bieżącą kontrolę ilości przetransportowanego składnika.

Funkcje wagi taśmociągowej:

  • Sumowanie ilości przetransportowanego składnika
  • Automatyczna regulacja ilości i prędkości transportowanego składnika w tonach / h
  • Wyjście napięciowe do sterowania falownikiem
  • Wejście enkodera przesuwu taśmy
  • Złącze RS-232 do komunikacji z komputerem
  • Zasilanie 230V AC

Urządzenie pomiarowe jest montowane w istniejący taśmociąg.

sterownik wag taśmociągowych TBL
waga taśmowa